Społeczny charakter biznesu

Tworząc z nami akcje stajesz się częścią zespołu

Pomagając innym, pomagasz sobie


"Organizując nasze akcje łączymy świat biznesu we wspólnych działaniach. Właściciele firm oraz ich rodziny otrzymują możliwość uczestniczenia w każdym z projektów. Bardzo często zmienia to obraz rzeczywistości i przewartościowuje priorytety. Jednocześnie nasi partnerzy otrzymują możliwość poznania wyjątkowych osób i umacniania więzi opartych na bezinteresowności oraz empatii. Dla mnie każda akcja to cudny czas, który pozostaje w pamięci na długo."

Katarzyna Mirska - właściciel Luani Consulting


Założone przez nas stowarzyszenie ma na celu ukazanie, iż działając wspólnie jesteśmy w stanie tworzyć nagłośnione medialnie projekty ukazujące łączenie konkurencji dla wyższego dobra, kształtujące społeczną odpowiedzialność biznesu i przede wszystkim pomagające tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Przyjęliśmy zasadę, iż nie organizujemy zbiórek publicznych. Finansowanie naszych projektów odbywa się na zasadzie przekazania 1%. Nasi partnerzy otrzymują możliwość aktywnego udziału w akcjach, tworzenia ich planu wspólnie z nami i ukazania swoich produktów/usług w trakcie ich realizacji. Dzięki tej zasadzie na przestrzeni ostatnich lat zorganizowaliśmy (jeszcze przed założeniem firmy) kilkadziesiąt akcji charytatywnych i zrealizowaliśmy rejsy dla dzieci z domów dziecka oraz dla dzieci z chorobami nowotworowymi, dni dziecka, akcje krwiodawstwa, zbiórki odzieży i żywności dla najbardziej potrzebujących, zbiórki sprzętu rehabilitacyjnego, akcie informacyjne z zakresu dawstwa szpiku oraz liczny coaching z zakresu pokonywania sytuacji traumatycznych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działaj z nami

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli szeroko rozumiane działania w dziedzinach takich jak zasoby ludzkie. ochrona środowiska oraz relacje z otoczeniem. Pomagamy firmom stworzyć i wdrożyć strategię zarządzania w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. Jest ona o tyle istotna, gdyż opiera się nie tylko do zmiany otaczającego nas środowiska na lepsze, ale również do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i tworzenia sprzyjających warunków dla zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach.

Dołącz do nas

Masz pomysł, chcesz wesprzeć nasze działania lub tworzyć projekty wspólnie z nami?

Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej